Formularz odstąpienia od umowy
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: Multitelekom.pl Sp. z o.o. 
adresdo zwrotu: ul. Wierzbowa 6, 62-081 Baranowo
e-mailkontaktowy:  sklep@multitelekom.pl
fax: 61 8688068
 
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)
 
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
–Adres konsumenta(-ów)
 
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data:
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.

Informacje dodatkowe - opcjonalne

Nr paragonu PA/ …………………..............................................................................

Nr konta bankowego.....................................................................................................
 
Dane właściciela ww.rachunku………………..………................................................
  
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®