Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
www.multitelekom.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
Multitelekom.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul.
Franklina Roosevelta 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277203,
o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 7811799874, REGON:
300548496, zwana dalej Multitelekom.
3. Multitelekom dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. Multitelekom zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
d. województwo.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
d. województwo.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów
wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta
i zarządzania tym kontem.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być
przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych
(Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Multitelekom za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać
dane osobowe Klienta firmie Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni
(81-300, ul. Sportowa 8 bud. B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000370202, w celu przesłania przez Grupa Nokaut
S.A. z siedzibą w Gdyni na adres e-mail Klienta ankiety służącej
uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez
Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one
przez Multitelekom na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Multitelekom produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
2. Multitelekom wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Multitelekom wykorzystuje Cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta
w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej
podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej
Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Multitelekom wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego
facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc
z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania
z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.
7. Multitelekom może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę
usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z
tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista
informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez
Multitelekom przy diagnozowaniu problemów technicznych
z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich
regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna
przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,
niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
Sklepu.
8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Multitelekom nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Dane osobowe zbierane przez Multitelekom za pośrednictwem Sklepu
są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Multitelekom.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest
w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Multitelekom zapewnia Klientom, którzy posiadają konto,
nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich
modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych
możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
Multitelekom może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten
naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest
niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Multitelekom
roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie
nowego hasła. Multitelekom nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło
jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego
hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem
„Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta
w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
7. Multitelekom nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Multitelekom
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@multitelekom.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2015 r.


© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®